Nenávidím tupé biflování. Dril má sice občas při výuce smysl, ale je třeba s ním zacházet jako se šafránem. Slyšeli jste o metodě “TPR“? Total physical response neboli úplnou fyzickou odpověď vyvinul James J. Aster zhruba před 30-ti lety. Napodobuje přirozený proces učení, kdy na základě mluveného slova následuje tělesná reakce. Dochází tedy k učení nových slov, aniž by bylo nutné je překládat.

Už Jan Ámos věděl, že nejlépe se učíme hrou. Děti při hraní bezděčně zapojují celé tělo a všechny smysly. Pozorujte chvíli nějaké dítě při hře, tu obrovskou koncentraci a zápal. Většinou se to neodehrává na židli za stolem. Dává to smysl?

Mám bohaté zkušenosti s výukou dětí, ale není nad to hrát si s dospělými. Zavažte překvapenému manažerovi oči a po prvotním šoku a ostychu přijde téměř vždy zápal pro hru. Nebo výuku? Mozek přepne z režimu „radši mlčím, protože dělám chyby“ do módu „tohle jsem ještě nezažila“ nebo „snažím se nevrazit do zdi“. Odlehčení, humor a nadhled fungují v jakékoliv stresové situaci jako katalyzátor, což může být pro většinu studentů poznamenaných komunistickým školstvím velmi ozdravné.

Často zapojuji studenty tak, abych se i já něco zajímavého či praktického přiučila. Rovnocenný lidský vztah bez nutnosti nepřirozené autority dává vzniknout jedinečným situacím, které přesahují pouhou výuku jazyka, obohacují obě strany a zvyšují motivaci a pocit vlastní kompetence.

Když se sejde skupina otevřených myslí, je samozřejmě snazší hrát si. Skvělým příkladem jsou lekce v havlíčkobrodské firmě Semitam. Byť jsou studentky na různých jazykových úrovních, nechybí jim nadšení, smysl pro humor a dar vnímavosti a spolupráce. Při hodinách využíváme všechny prostory firmy, včetně zahrady, dílny a kanceláří. Podle počasí a nálady společně tvoříme živnou půdu pro rozvoj jazykových dovedností. Hrajeme pohybové i deskové hry. Občas vytáhneme i učebnici a jen výjimečně okořeníme hodinu drilem. Stali se z nás skvělí partneři v projektu Škola hrou a já jsem vděčná za všechna taková setkání.


 

Nezařazené

Napsat komentář