Drill or thrill?

Nadření versus nadšení

Naše výuka angličtiny se zaměřuje na aktivní, efektivní a praktické využívání jazykových struktur. Kombinujeme klasické metody (učebnice), moderní technologie (podcasty) a kreativní přístupy (deskové hry). Klademe důraz na rozvoj konverzačních dovedností. Klíčoví pomocníci v hodinách jsou přirozenost, humor a vzájemná inspirace.

Nabízíme výuku obecné, obchodní i odborné angličtiny od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Výuku vždy přizpůsobíme konkrétním požadavkům klienta.

Nabízíme rovněž doučování, přípravu k maturitě a jiným zkouškám a dětské kurzy.